Regulamin konkursu „RECON G6”

§1
Postanowienia ogólne

 • Konkurs przebiega pod hasłem: „RECON G6”
 • Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. Jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.).
 • Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Delta”, właściciel Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego z siedzibą: ul. Sandomierska 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS 0000192184, REGON 290986016, NIP 6611950969

§2
Miejsce i czas konkursu

 • Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook (https://www.facebook.com/parkbaltow).
 • Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować do Organizatora konkursu.
 • Konkurs trwa od 28.09.2017 do momentu wytypowania zwycięzcy co nastąpi najpóźniej w dniu 5.10.2017.

 

§3
Zasady konkursu

Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi za pośrednictwem komentarzy, dodawanych pod postem konkursowym.

 • Za zwycięskiego Uczestnika uznaje się osobę, która jako jedna z trzech pierwszych osób udzieliła poprawnej odpowiedzi.
 • W celu wytypowania zwycięzcy brana będzie pod uwagę chronologia dodawania komentarzy pod postem konkursowym na profilu BAŁTOWSKIEGO KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO (https://www.facebook.com/parkbaltow).
 • Z jednego konta Facebook można dodać jeden komentarz.
 • Zwycięzca konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w osobnym poście na stronie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na Facebooku, po czym zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w ciągu 14 dni za pośrednictwem maila: marketing@jurapark.pl

§4
Nagroda

 • Nagrodą w konkursie są 3 zestawy nagród od organizatora zlotu RECON G6.
 • Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 • Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Stowarzyszenia „Delta”, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, wciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

 

§5
Postanowienia końcowe

Wartość nagrody nie przekracza 760,00 zł. zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Promocji jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *