Regulamin Konkursu „Kto to taki – maj 2017”

Regulamin Konkursu

KTO TO TAKI? – maj 2017”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs przebiega pod hasłem: „KTO TO TAKI? – maj 2017”

 2. Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. Jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.).

 3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Delta”, właściciel Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego z siedzibą: ul. Sandomierska 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS 0000192184, REGON 290986016, NIP 6611950969

§2

Miejsce i czas konkursu

 1. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook (https://www.facebook.com/parkbaltow).

 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować do Organizatora konkursu.

 3. Konkurs trwa od 26.05.2017 do czasu wytypowania zwycięzcy, co nastąpi najpóźniej w dniu 31.05.2017.

§3

Zasady konkursu

         • Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada:

 1. pełną zdolność do czynności prawnych (osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).

 2. miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

 1. Konkurs polega na opublikowaniu w komentarzach pod postem konkursowym prawidłowej odpowiedzi dotyczącej treści filmu.

 2. W każdym komentarzu można podać tylko jedno proponowane rozwiązanie – nazwę dinozaura.
 3. Każdy uczestnik zabawy może podjąć maksymalnie 3 próby w odgadnięciu prawidłowego rozwiązania pod każdym z filmów konkursowych.
 4. Za zwycięskiego Uczestnika uznaje się osobę, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi.

 5. Zwycięzca konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w osobnym poście na stronie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na Facebooku, po czym zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w ciągu 14 dni za pośrednictwem maila: marketing@jurapark.pl

§4

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest voucher na bilet Kompleksowy 1+1 (dla jednej osoby dorosłej i jednego dziecka do lat 16), ważny do 30 września 2017.

 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

 3. Otrzymana nagroda zostanie wysłana na koszt Stowarzyszenia „Delta”, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych do wysyłki.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Wartość nagrody nie przekracza 760,00 zł. zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Promocji jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *