PROMOCJA DLA SZKÓŁ


PROMOCJA „JuraPark na 5 +”

 

REGULAMIN PROMOCJI DLA SZKÓŁ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest Stowarzyszenie Delta z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, ul. Sandomierska 4, NIP: 661-19-50-969, zwane dalej
 2. Stowarzyszenie Delta oświadcza, że jest właścicielem obiektów edukacyjno-turystycznych o nazwie Bałtowski Kompleks Turystyczny w Batowie i JuraPark Solec w Solcu Kujawskim oraz Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.
 3. Promocja adresowana jest do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Polski – zwanych dalej Szkołami.
 4. Promocja trwa od 20.03.2017 roku do 31.10.2017 roku.
 5. Ogłoszenie listy szkół – laureatów promocji nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017 roku.
 6. Szkoły zostaną poinformowane o przyznanej nagrodzie telefonicznie i listownie.

II. CEL PROMOCJI

Celem promocji jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Szkołami.

 

III. ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja rozpoczyna się od wizyty minimum 5 grup z danej Szkoły w jednym, w dwóch lub w trzech obiektach należących do Stowarzyszenia.
 2. Wizyty poszczególnych grup z danej Szkoły mogą odbywać się w różnych terminach w czasie trwania promocji.
 3. Grupa to minimum 25 dzieci.
 4. Rezerwacja do wybranego obiektu dla grup objętych promocją musi obejmować minimum te atrakcje, które zostały wymienione poniżej:

a) Bałtowski Kompleks Turystyczny: bilet wstępu do JuraParku (ścieżka z dinozaurami, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium/Gondwana) + bilet do Zwierzyńca Bałtowskiego (Dolny + Górny) + bilet do Parku Rozrywki.

b)  JuraPark w Solcu Kujawskim – bilet do JuraParku (ścieżka dinozaurami, park owadów, Muzeum Ziemi, Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D)

c) Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie – bilet do JuraParku (ścieżka z dinozaurami, Tunel Czasu, Prehistoryczne Oceanarium, Pawilon Paleontologiczny, Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D)

 1. Każda Szkoła spełniająca zasady promocji otrzyma nagrodę w postaci rzeczowej o wartości 500 zł brutto przy spełnieniu warunku realizacji wycieczek dla 5 grup z zachowaniem pkt. 2 i 3.
 1. W przypadku, gdy z danej Szkoły zostanie złożone więcej niż 5 rezerwacji grup, za każdą kolejną grupę wartość nagrody rzeczowej wzrasta o 100 zł brutto.
 1. Sponsorem nagród jest Stowarzyszenie Delta.
 2. Rodzaj nagrody zależy od Szkoły. Stowarzyszenie Delta dokona zakupu przedmiotów wskazanych jako zapotrzebowanie przez Szkołę.
 3. Zapotrzebowanie należy kierować za pośrednictwem dyrektora szkoły, wypełniając formularz będący załącznikiem do niniejszego regulaminu na adres mailowy marketing@jurapark.pl
 4. Przekazanie nagrody nastąpi nie później niż do 31.12.2017 r. na podstawie protokołu odbioru.
 5. Nagroda nie może być przekazana w postaci pieniężnej.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nad poprawnością przebiegu promocji czuwać będzie specjalnie powołana przez Stowarzyszenie komisja konkursowa w składzie:

– Damian Lichota – Dyrektor Naczelny Stowarzyszenia Delta

– Monika Pękala – Kierownik Działu Marketingu

– Iwona Tomaszewska – Główna Księgowa Stowarzyszenia Delta

 1. Potwierdzeniem rezerwacji będą faktury VAT wystawione przez Stowarzyszenie na daną Szkołę.
 2. W przypadku, gdy faktura VAT nie jest wystawiona na właściwą Szkołę a na inny podmiot (np. biuro podróży, Radę Rodziców) Szkoła musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Stowarzyszenie.
 3. Wszelkie pytania odnośnie promocji należy kierować na adres mailowy grzegorz@jurapark.pl lub telefonicznie 797 028 476.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *